English
open btn
close btn

Cookie- og privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Northern Survey ApS (CVR nr.: 37687596) er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

Brundtvej 13, 8370 Hadsten
contact@northern-survey.com
og/eller +45 30 35 40 01

 

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, kan det blive problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retlige forpligtelser.

Vi har som dataansvarlig truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi sikrer at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 5.

Når vi er databehandler behandler vi personoplysninger i overensstemmelse med den instruks og de retningslinjer, der fremgår af databehandleraftalen, som er indgået med den dataansvarlige.

Nedenfor kan du se, på hvilke grundlag vi behandler dine oplysninger, til hvilket formål og i hvor lang tid vi opbevarer dem.

 

Formålet og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger som led i administrationen af dit forhold til os, som kunde, leverandør eller samarbejdspartner. Her sker behandlingen, af dine personoplysninger, på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som består i at kommunikere med dig, samt indskrive dig i vores systemer til brug for fremtidige samarbejder. Dette er nødvendigt for vores fremtidige drift og for at etablere et muligt samarbejde.

 

Vi behandler endvidere dine personoplysninger, som led i behandling af dit køb og levering af vores ydelse. Her sker behandlingen, af dine personoplysninger, på baggrund af overholdelsen af vores kontraktretlige forpligtelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, i henhold til den aftale vi har indgået, med dig som kunde, leverandør eller samarbejdspartner.

 

Rekruttering

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos os.

Personoplysninger, som fremkommer i rekrutteringsprocessen, er de oplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret. Det er ikke nødvendigt, at du skriver CPR-nummer.

Din ansøgning med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen, men deles ikke med personer uden for virksomheden.

Hvis du bliver kaldt til jobsamtale, vil vi notere oplysninger og informationer til brug for det videre rekrutteringsforløb.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til den opslåede stilling.

Ansøgning og bilag kan gemmes i op til 6 måneder efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet. Formålet med opbevaring efter endt rekrutteringsforløb er at sikre interesser i tilfælde af eventuelle indsigelser om diskrimination, forskelsbehandlinger o. lign. under rekrutteringsprocessen.

Ønsker vi at gemme din ansøgning med Bilag, med henblik på mulig fremtidig ansættelse, sker dette på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger.

 

Uopfordrede ansøgninger

Ved uopfordrede ansøgninger behandler vi dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til mulig fremtidig ansættelse.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag maksimalt i 6 måneder, efter modtagelsen, hvorefter det slettes. Ønsker vi at opbevare din ansøgninger i længere tid end dette, så sker dette på baggrund af et specifikt samtykke fra dig.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger.

 

Fælles dataansvar (ved brug af sociale medier)

Vi bruger følgende sociale medier: Instagram og LinkedIn, som er kategoriseret som fælles dataansvarlige. Fælles dataansvar betyder, at begge parter er ansvarlige for formålet med og behandlingen af personoplysninger.

 

Sletning og opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.

For følgende behandlingsaktiviteter har vi følgende slettefrister:

Oplysninger om dig, som indgår som led i regnskabspligtigt materiale jf. bogføringslovens §3, vil blive opbevaret i 5 år + indeværende år efter, at den pågældende postering anses som værende bogført, jf. bogføringslovens §10.

Oplysninger om dig, som vi behandler på baggrund af kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, vil blive behandlet, så længe vore kontraktretlige forpligtelser består.

 

Videregivelse af personoplysninger

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, kan det være nødvendigt at videregive disse til eksterne parter. Herunder til leverandører af IT-løsninger til brug for kommunikation med dig og bogføring af posteringer, som udspringer af vores løbende leverandør-/kundeaftaleforhold. I relevante tilfælde videregives dine personoplysninger til SKAT, vores bank eller vores revisor.

Vi videregiver som udgangspunkt, udelukkende dine personoplysninger til datamodtagere indenfor EU, som er underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger. I nogle tilfælde anvender vi databehandlere/leverandører i usikre tredjelande. Når tredjelandenes lovgivning ikke tilbyder den samme sikkerhed, som indenfor Unionen, har vi skærpede forpligtelser i beskyttelsen af dine data. Herunder sikrer vi os, at der er et lovligt grundlag for overførslen i form indgåede SCCer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46, stk. 2, litra c, og at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

 

ØVRIGE OPLYSNINGER OM BEHANDLING

 

Dataminimering

Vi behandler kun de oplysninger, der er nødvendige til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være pålagt ved lov, at vi indsamler og opbevarer en række andre oplysninger om dig. Vi opbevarer kun personoplysninger så længe, det er nødvendigt eller pålagt ved lov. Personoplysninger slettes eller anonymiseres, når det ikke længere er nødvendigt for os at behandle dem.

 

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine personoplysningerne er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at dine personoplysninger ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

 

Dine rettigheder

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden:

– opnå indsigt i din personoplysninger

– få berigtiget dine registrerede personoplysninger

– få slettet personoplysninger om dig selv

– få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig

– gøre indsigelse mod behandlingen

– få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.

For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden.

Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Cookiepolitik for Northern Survey

Vi bruger cookies på northern-survey.com for at understøtte funktioner på hjemmesiden og i forhold til sikkerhedsmæssige foranstaltninger. I vores cookie politik kan du læse, hvordan vi håndterer vores brug af cookies.

 

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Maria Roed
Adresse: Brundtvej 13, 8370 Hadsten
CVR: 37687596
Telefon: +45 30 35 40 01
Mail: Mhr@northern-survey.com
Website: www.northern-survey.com

 

Hvad er en cookie?

En cookie er en datafil, en hjemmeside gemmer på dit it-udstyr. Det kan være din computer, tablet og smartphone. Formålet er at genkende it-udstyret og dermed observere, din færd på hjemmesiden.

I dag bruger stort set alle hjemmesider cookies. I mange tilfælde er cookies nødvendige for at levere ordentlig service til brugeren på hjemmesiden.

En cookie er en passiv fil, der hverken kan indsamle de oplysninger, der er lagret på din computer eller sprede nogen former for virus og andre skadelige programmer.

Nogle cookies gemmes kun på dit it-udstyr, i den tid du har din browser åben, de kaldes sessionscookies. Andre cookies gemmes på dit it-udstyr i et længere tidsrum også efter browseren er lukket, de kaldes for vedvarende cookies. Når du vender tilbage til en hjemmeside, bliver cookien typisk fornyet helt automatisk.

Ofte gemmes cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden. Disse cookies kaldes tredjepartscookies og anvendes ofte til statistiske og markedsføringsmæssige formål.

 

Cookies på Northern-survey.com

Vores formål med cookies på vores hjemmeside er kun af nødvendige og sikkerhedsmæssige årsager. Vi bruger det ikke med henblik på hverken markedsføringsmæssige eller salgsmæssige formål.

Vi anvender ingen tredjepartscookies og deler ikke data med tredjepart.

 

Hvordan fjerner eller undgår du cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr. Du kan normalt finde dine cookieindstillinger i den browser du anvender. De fleste moderne browsere kan både slette cookies manuelt, automatisk eller helt forbyde hjemmesider at sætte dem.

Northern Survey ApS · contact@northern-survey.com · Tel. (+45) 30 35 40 01

Office address: Bredskifte Allé 11, 2 · DK-8210 Aarhus V

Warehouse address: Brundtvej 13 · DK-8370 Hadsten

Cookie- og privatlivspolitik  · English

Danske Rederier

Northern Survey ApS

Brundtvej 13 · DK-8370 Hadsten

Tel. (+45) 30 35 40 01

contact@northern-survey.com

Cookie- og privatlivspolitik  · English